Formularz dla pracodawcy

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (tradycyjny lub elektroniczny) znacznie przyśpiesza proces rekrutacji, oraz szybkość znalezienia dla Państwa pracownika.
1. Formularz tradycyjny
Pilnie poszukujesz pracowników? Nagle masz problem z obsadzeniem wolnego etatu w przedsiębiorstwie? Obawiasz się, czy na czas uda Ci się znaleźć załogę niezbędną do funkcjonowania firmy? Nie masz pewności, czy osoby, które zatrudnisz mają wymagane kwalifikacje, czy doświadczenie? Nie wiesz gdzie najszybciej poszukać pracowników mając pewność, że zgłoszone przez nich oferty są aktualne? – Wypełnij zgłoszenie, a znalezienie pracowników pozostaw nam. Efekt gwarantowany!

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
biuro@beststaff.com.pl

2. Formularz Elektroniczny(Online)
Formularz dla pracodawcy
Najistotniejsze informacje na temat miejsca pracy to dane, na które kandydat do pracy zwróci uwagę w pierwszej kolejności: wymiar etatu, forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie; praca tymczasowa), charakter pracy (zawód), wysokość wynagrodzenia i forma wynagrodzenia (wynagrodzenie miesięczne, lub stawka godzinowa – netto) oraz informacja, czy może ono ulec zmianie, warunki pracy, oczekiwania odnośnie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, umiejętności i wykształcenia przyszłego pracownika, inne wymagania; informacja, jakie osoby przy rekrutacji będą preferowane, czy też mile widziane, termin rozpoczęcia pracy, perspektywa kariery zawodowej i planowany minimalny okres trwania zatrudnienia. Przyszły pracodawca analizując ofertę osoby, która zgłosiła chęć pracy powinien zwrócić uwagę na: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata oraz jego umiejętności, przeciwwskazania odnośnie przyszłej pracy, wiek,płeć dyspozycyjność, gotowość do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania, czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli tak – w jakim stopniu, ewentualnie rodzaj schorzenia).
Wypełniając i wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.