Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

W tym przypadku sprzedawanym produktem jest usługa wykonywana przez pracownika/pracowników (a nie rekrutacja siły roboczej). Koszt jej realizacji wchodzić będzie w skład kosztów prowadzenia działalności firmy.

Pracodawca korzystający z usługi tego rodzaju wynajmu personelu osiąga szereg korzyści:

dobór personelu następuje dokładnie w oparciu o opracowane przez pracodawcę kryteria;
za dobór personelu (w sposób j.w.), jego zatrudnienie, bezpośrednią obsługę (sprawy kadrowe, finansowe) odpowiada dostarczyciel usługi (leasingodawca);
klient (leasingobiorca) opłaca jedynie stały, ustalony wcześniej koszt realizacji usługi i wymaga osiągnięcia jej efektów;

koszt korzystania z leasingu jest zawsze niższy niż zatrudnianie i utrzymywanie pracowników przez pracodawcę samodzielnie (nie ma konieczności pełnego ponoszenia kosztów wynagrodzeń, urlopów, zwolnień lekarskich, zastępstw itp.);
rozwiązanie polegające na korzystaniu z efektów leasingu sprawdza się w przypadku pracy tymczasowej (pozwala na szybkie zaangażowanie wymaganej ilości personelu w oczekiwanym terminie);
leasing jest też dobrym sposobem na zorganizowanie zastępstw w zw. z absencją personelu, a także na płynne rozszerzanie działalności firmy wiążące się z powiększeniem kadry.
Leasing pracowniczy sprawdza się również w przypadku konieczności tymczasowego zastępowania pracowników, którzy korzystają np. ze zwolnień lekarskich (i innych, którzy mimo ich faktycznej w firmie nieobecności generują koszty zw. z ich zatrudnienie), a także gdy rozwój firmy wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.). Z usługi wynajmu zleceniobiorców polecamy również skorzystać, jeśli zachodzi potrzeba czasowego zatrudnienia fachowców o specjalnych kwalifikacjach. Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty pracy.

SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pilnie poszukujesz pracowników? Nagle masz problem z obsadzeniem wolnego etatu w przedsiębiorstwie? Obawiasz się, czy na czas uda Ci się znaleźć załogę niezbędną do funkcjonowania firmy? Nie masz pewności, czy osoby, które zatrudnisz mają wymagane kwalifikacje, czy doświadczenie? Nie wiesz gdzie najszybciej poszukać pracowników mając pewność, że zgłoszone przez nich oferty są aktualne? – Zaloguj się na Beststaff.com.pl, wypełnij zgłoszenie, a znalezienie pracowników pozostaw nam. Efekt gwarantowany!

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
biuro@beststaff.com.pl