Nasze usługi

SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pilnie poszukujesz pracowników? Nagle masz problem z obsadzeniem wolnego etatu w przedsiębiorstwie? Obawiasz się, czy na czas uda Ci się znaleźć załogę niezbędną do funkcjonowania firmy? Nie masz pewności, czy osoby, które zatrudnisz mają wymagane kwalifikacje, czy doświadczenie? Nie wiesz gdzie najszybciej poszukać pracowników mając pewność, że zgłoszone przez nich oferty są aktualne? – Wypełnij zgłoszenie, a znalezienie pracowników pozostaw nam. Efekt gwarantowany!
Wypełniony formularz

prosimy przesyłać na adres:
biuro@beststaff.com.pl

POŚREDNICTWO PRACY

Kompletowanie załogi przedsiębiorstwa jest dla pracodawcy zajęciem wymagającym często dużego nakładu pracy. Zajmuje to czas i środki niezbędne do realizacji zasadniczej działalności firmy. Skorzystanie z usług Beststaff pozwoli związane z tym czynności ograniczyć jedynie do określenia wymagań od przyszłego pracownika, danych na temat jego przyszłych warunków pracy i wynagrodzenia. Proces wyszukiwania pracowników, zbierania ich ofert, dokonania ich wstępnej rekrutacji oraz dostosowania posiadanych przez pracowników kwalifikacji, ich doświadczenia zawodowego i oczekiwań odnośnie przyszłej pracy spocznie wówczas na naszych barkach.
LEASING PRACOWNICZY

Usługa ta polega na konsumowaniu wszelkich korzyści płynących z dostarczenia wykwalifikowanego pracownika, przez podmiot zewnętrzny bez konieczności trwonienia nadmiernych kosztów i czasu na realizację działań towarzyszących z jego zatrudnieniem. Nasze przedsiębiorstwo (leasingodawca) zatrudnia pracowników wykonujących usługę na rzecz klienta (leasingobiorcy), których to pracowników klientowi wypożycza w zamian za uiszczanie akceptowanej przez obie strony opłaty (cena usługi). Personel wykonujący często podstawowe dla danej firmy prace, wynikające z jej podstawowej działalności faktycznie nie jest w niej zatrudniony.
PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to usługa polegająca na uproszczeniu, profesjonalizacji oraz racjonalizacji procesów zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie. Nasza oferta pracy tymczasowej gwarantuje elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez natychmiastowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb Waszej firmy. Usługa ta pozwala również skutecznie interweniować Państwu w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, w tym także macierzyńskich, nadmiernych, nieplanowanych absencji i rotacji personelu, jak również zmiennych cyklów produkcyjnych.